Kalendář akcí AV21

Dnes < 2018 >  < březen > 
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VÝZKUMNÝ PROGRAM

DIAGNOSTICKÉ METODY A TECHNIKY


KOORDINÁTOR

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
CÍLE
  • využití fyziky nízkých teplot pro biologii a kosmický výzkum
  • pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v humánním i veterinárním lékařství a v biologii
  • nanodiagnostika struktur a jejich vytváření pomocí elektronových, iontových a světelných svazků
  • měřicí metody a metrologie pro výzkum i průmysl
  • speciální technologie pro extrémně přesné a technicky pokročilé aplikace
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Fyzikální ústav
Ústav fotoniky a elektroniky
Ústav teorie informace a automatizace
Fyziologický ústav
Ústav organické chemie a biochemie
Ústav experimentální medicíny
Ústav fyziky materiálů
Ústav molekulární genetiky
Ústav anorganické chemie
 
Spolupracující partneři
FEI Czech Republic, s. r. o.
TESCAN ORSAY HOLDING, a. s.
DELONG INSTRUMENTS, a. s.
VIDIA, s. r. o.
Photon Systems Instruments, s. r. o.
MESING, s. r. o.
FOCUS GmbH
API Optix, s. r. o.
Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Česká republika patří k zemím s dlouholetou tradicí v oblasti přesného strojírenství, elektroniky, optiky, speciálních přístrojů a souvisejících pokročilých technologií. Aby tento stav byl zachován, rozšířen o další obory a dále rozvíjen na světové úrovni, je třeba věnovat úsilí hledání nových fyzikálních, chemických, zobrazovacích a dalších principů a vývoji metod studia vlastností mikrostruktur a nanostruktur živé i neživé hmoty a nových postupů a moderních technologií. Při ověřování těchto principů jsou získávány původní teoretické výsledky ve vybraných oblastech přírodních i technických věd společně s unikátními metodickými postupy a přístrojovými prvky. V dnešní době je další pokrok nemyslitelný bez interdisciplinárního přístupu, bez intenzivní komunikace a spolupráce mezi špičkovými odborníky z nejrůznějších oborů. Často jsme svědky, že roky dobře zvládnuté postupy jednoho oboru způsobí překvapivý rozvoj a průlom v oboru jiném, jsou-li vhodně aplikovány. Konečným cílem je jejich využití v základním i aplikovaném výzkumu, především v biomedicínských a fyzikálně-materiálových oborech, případně zhodnocení dosažených výsledků v průmyslu a při výuce nové vědecké generace.

 

 

Akce:

4.-7.12.2017 / Seminář mikroskopie a spektroskopie povrchů

21.-22.11.2017 / Workshop Diagnostika biofilmů

14.-16.6.2017 / Mezinárodní setkání za účelem navázání budoucí spolupráce v oblasti studia mikrostruktur a chemických analýz ledu

22.-24.11.2016 / Workshop - „Recent trends in cryo-SEM applied to biology and chemistry“

10.-11.11.2016 / Workshop - „Analytické techniky pro charakterizaci výtvarných děl“

 

Výstupy z programu:

18.10.2017 / Ultravysokocyklová únava materiálů: společné téma materiálového výzkumu v Česku, na Slovensku a v Ruské federaci.

13.10.2017 / III. ročník mezinárodního Workshopu o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích, aktivita v rámci projektu AV21

26.6.2017 / Mezinárodní setkání v Innsbrucku

30.5.2017 / Seminář Diagnostika mikrobiálních biofilmů

6.12.2016 / Měřící metody a metrologie pro výzkum a průmysl

22.-24.11.2016 / Recent trends in cryo-SEM applied to biology and chemistry

25.11.2016 / Seminář Biophotonics and Bioelectronics for Biomedicine
10.-11.11.2016 / Workshop Analytické techniky pro charakterizaci výtvarných děl

4.11.2016 / Workshop Metody pokročilého zobrazování pomocí optických a elektronově-mikroskopických metod

25.-26.10.2016 / Workshop „Analysis of Image Data for Diagnostics“

20.10.2016 / Workshop - Zeolity, kam se podíváš

19.10.2016 / Workshop na téma zpracování biologických signálů

18.10.2016 / Mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích

13.6.2016 / Recent Trends 2016

31.5.2016 / Ve dnech 16.–18. května 2016 se v Třešti konala mezinárodní konference Highland Spring School on Mesoscopic Physics

14.4.2016 / Mezinárodní workshop Aplikační možnosti EREM v biologii a chemii

7.-8.4.2016 / Mezinárodní Workshop Aplikační možnosti EREM v biologii a chemii

04.02.2016 / Rok světla završen

18.12.2015 / Seminář věnovaný problematice animálních modelů

08.12.2015 / Slavnostní otevření nové laboratoře vysokorozlišovací environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM)

25.11.2015 / Workshop v rámci programu Diagnostické metody a techniky

17.11.2015 / Mikromanipulační techniky v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu

09.11.2015 / Výstava Nanormální svět

26.10.2015 / Mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice

24.09.2015 / Charakterizace dvojrozměrných materiálů pomocí pomalých elektronů