Kalendář akcí AV21

Dnes < 2017 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
VÝZKUMNÝ PROGRAM

PŘÍRODNÍ HROZBY


KOORDINÁTOR

RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
CÍLE
  • hlubší a komplexní porozumění procesům v zemském nitru, na povrchu a v atmosféře i kosmickém prostoru vedoucím k rizikovým přírodním jevům
  • široce mezioborovým výzkumem hledat možnosti jejich předpovědi
  • výrazně omezit či zcela redukovat jejich negativní vliv na vývoj společnosti
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Astronomický ústav
Centrum výzkumu globální změny
Geofyzikální ústav
Geologický ústav
Psychologický ústav
Ústav fyziky atmosféry
Ústav geoniky
Ústav pro hydrodynamiku
Ústav informatiky
Ústav struktury a mechaniky hornin
Ústav státu a práva
Ústav termomechaniky
Ústav anorganické chemie
 
Spolupracující partneři
Arcadis CZ, a. s.
Český hydrometeorologický ústav Praha
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
AZ Consult, a. s.
Chemcomex, a. s.
Strix Chomutov, a. s.
Česká geologická služba, Geodis, a. s.
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Povrch Země je místem neustálého působení přírodních procesů vyvolávaných endogenními a exogenními silami. Jejich dynamika a interakce jsou zdrojem nebezpečných přírodních jevů, které v různém měřítku ohrožují lidskou společnost, případně mohou vést k její degradaci, až zániku. Některé z těchto jevů (zemětřesení, sesuvy, povodně, geomagnetické bouře) budí značnou mediální pozornost. Vedle nich však existuje řada dalších procesů a jevů, kterým není věnována taková publicita, nicméně ve svém důsledku mohou způsobit vážné problémy celé civilizaci nebo její podstatné části. Mezi tyto jevy patří například projevy sucha, degradace a eroze půdy nebo znečišťování vod a ovzduší.
V České republice, patřící mezi země s nižším výskytem přírodních katastrof, přesáhly přímé škody na majetku způsobené deseti nejničivějšími přírodními katastrofami za posledních 20 let hranici 113 miliard Kč. Zároveň při nich zahynulo 509 obyvatel a v různé míře bylo postiženo 1 620 000 lidí. Vyčíslením škod nepřímých, které mnohonásobně převyšují škody přímé, se doposud nikdo systematicky nezabýval.


Poznatky získávané postupně v jednotlivých vědních oblastech přitom naznačují, že studium řady těchto procesů a jevů přesahuje rámec ustálených vědních disciplín a vyvolává nutnost užšího propojení a spolupráce mezi jednotlivými vědními oblastmi od studia procesů v nitru Země přes výzkum utváření jejího povrchu až po studium vesmírných vlivů. Cílem programu je prostřednictvím hlubšího a komplexního výzkumu porozumět procesům vedoucím k rizikovým přírodním jevům a hledat možnosti jejich předpovědí, které by umožnily výrazně omezit jejich negativní vliv na vývoj společnosti.

 

Akademie věd v televizi:

4.11.2016 / Klimatická změna a její důsledky

13.10.2016 / ČT24 (Studio 6 5:59) Klimatická změna a její důsledky

6.10. 2016 / Mapa míst, kde hrozí sesuv půdy
Při stavbách v Česku by se mělo podle geologů více přihlížet k hrozícím sesuvům. I když jde vždy o lokální problém, každoročně způsobuje nebezpečí a škody na majetku. Česká televize - i-vysílání (Události, Hlavní zpravodajská relace), reportáž s Dr. Janem Blahůtem
26.9. 2016 / Jak zabránit rizikům sesuvů půdy
Česká televize, Studio 6 (od 37:54 minuty záznamu) Dr. Jan Blahůt
20. 2. 2016 – videozáznam / Digitalizace archivu snímků Prof. Quida Záruby
Česká televize, Studio 6 víkend (od 50:54 minuty záznamu), Dr. Josef Stemberk

 

Akce:

6.6.2017 / Seminář: Inženýrsko-geologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací

28.2.2017 / TISKOVÁ ZPRÁVA: Přednáška o sesuvech pro veřejnost Dr. Hermannse z Norské geologické služby

16.2.2017 / „When does progressive rock slope failure starts? - discussed on examples from the Andes and Norway“

16.2.+ 22.2.2017 / ÚSMH - pozvánka na promítání s přednáškou o sesuvech

9.-11-11-2016 / Workshop s mezinárodní účastí : Malá povodí jako trvalý zdroj informací

26.9.2016 / Tisková zpráva z akce Sesuvy – podceňované nebezpečí?

25.+26.10.2016 / mezinárodní workshop v Brně - Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině / Current environmental threats and their impact in the landscape

13.10.2016 / Klimatická změna a její důsledky

1.10.2016 / Setkání GFÚ s veřejností a médii

26.9.2016 / DISKUSNÍ SETKÁNÍ NA TÉMA / Sesuvy – podceňované nebezpečí?

26.5.+28.5.2016 / Seminář u příležitosti 90. výročí sesuvu v obci Dneboh

15.2.2016 / Unikátní fotografie přírodních katastrof nově dostupné on-line

18.9.2015 / Odborníci i laici si připomenou 30. výročí silných zemětřesení na Chebsku

24.8.2015 - 27.8.2015 / 10. ročník mezinárodní konference CONGEO'15 - Přírodní rizika a jejich sociální a ekonomické důsledky

5. a 6. 9. 2015 / 110 let měření na observatoři Milešovka

18. 9. 2015 / seminář - tisková konference / 30 LET OD SILNÝCH ZEMĚTŘESENÍ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH 1985

5.11.2015 - 7.11.2015 16. ročník workshopu v Srebrne Gore v Polsku

3.12.2015 / seminář „Přírodní hrozby kolem nás – pohled evropských odborníků na změny přírodního prostředí a společnosti“

 

Videa:

 

"

Tiché hrozby – Krajina (trailer)
23. března 2017

 

 

Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin zpracovali pro ministerstvo dopravy společně s týmem expertů unikátní analýzu o příčinách sesuvu na dálnici D8.
21. prosince 2016

 

 


Landslide susceptibility maps: definitions and applications
(Mapy náchylnosti k sesouvání: definice a aplikace)
Přednášející: Dr. Paola Reichenbach, Výzkumný ústav geohydrologické ochrany, Národní rada pro výzkum (CNR-IRPI), Itálie
3. 12. 2015

 

 


Towards improved landslide mapping and forecasting
(Směrem k lepšímu mapování a předpovídání sesuvů)
Přednášející: Dr. Fausto Guzzetti, Výzkumný ústav geohydrologické ochrany, Národní rada pro výzkum (CNR-IRPI), Itálie
3. 12. 2015

 

 


Landslides in Czechia: research tradition, complexities and perspectives
(Sesuvy v Česku: tradice, obtíže a perspektivy výzkumu)
Přednášející: Mgr. Jan Blahůt, Ph.D., ÚSMH AV ČR, v. v. i.
3. 12. 2015

 

 

 

 


Aktuality

Klimatická změna a její důsledky

4.11.2016

Ve čtvrtek 13. října 2016 proběhl v budově Akademie věd na Národní třídě seminář na téma Klimatická změna a její důsledky. Tento pětihodinový blok přednášek zakončený panelovou diskusí zorganizovalo oddělení Klimatologie Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v rámci programu Přírodní hrozby – Strategie AV21.

více zde

Více aktualit...