Kalendář akcí AV21

Dnes < 2017 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
VÝZKUMNÝ PROGRAM

ÚČINNÁ PŘEMĚNA A SKLADOVÁNÍ ENERGIE


KOORDINÁTOR

Ing. Jiří Plešek, CSc.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
CÍLE
  • nanostrukturní materiály pro konverzi energie
  • efektivní využití obnovitelných zdrojů
  • skladování energie z obnovitelných zdrojů
  • decentralizace výroby a inteligentní přenos energie
  • paliva pro účinné a čisté spalování
  • zvýšení účinnosti a spolehlivosti tepelných elektráren
  • diagnostika a řízení procesů přeměny energií
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Centrum výzkumu globální změny
Fyzikální ústav
Geofyzikální ústav
Ústav analytické chemie
Ústav anorganické chemie
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Ústav fyziky atmosféry
Ústav fyziky materiálů
Ústav fyziky plazmatu
Ústav geoniky
Ústav informatiky
Ústav chemických procesů
Ústav struktury a mechaniky hornin
Ústav přístrojové techniky
Ústav teoretické a aplikované mechaniky
Ústav teorie informace a automatizace
Ústav termomechaniky
 
Spolupracující partneři
AVIO S. p. A. (Itálie), BRUSH SEM, s. r. o., České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEPS, a. s., ČKD Elektrotechnika, a. s., Doosan Škoda Power, a. s., GE Aviation Czech, s. r. o., GEODEZIE-TOPOS, a. s., GCell-G24 Power, Ltd. (Velká Británie), ITP S. A. (Španělsko), HE3DA, s. r. o., Honeywell, s. r. o., INASMET (Španělsko), JABLOTRON ALARMS, a. s., Město Litoměřice, MOTORGAS, s. r. o., MTU Aero Engines GmbH (Německo), První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., RETEGATE, s. r. o., Rolls-Royce, plc. (Velká Británie), RWE GasNet, s. r. o., Siemens Industrial Turbomachinery, Ltd. (Velká Británie), SINTEF Energy Research AS (Norsko), Snecma (Francie), Turbomeca (Francie), ÚJP PRAHA, a. s., Ústav aplikované mechaniky Brno, s. r. o., Vamet, s. r. o., MTU Aero Engines GmbH (Rakousko), Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., Volvo Aero Corporation (Švédsko), Wikov Industry, a. s., české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Zajištění dlouhodobé energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, zlepšení exportního potenciálu výrobců v oboru energetiky a snižování ekologické zátěže jsou aktuálními společenskými výzvami pro výzkum v oboru účinné přeměny různých zdrojů energie a v oboru skladování a inteligentního přenosu energie.


Řada pracovišť Akademie věd provádí základní výzkum v těchto oborech, je připravena společně hledat nová řešení a tím přispět k podstatným inovacím existujících technologií. Výzkum se bude týkat obnovitelných zdrojů a souvisejících zvýšených nároků na přenosovou soustavu a skladování energie, geofyzikálních podmíněností větrné, solární a geotermální energetiky, vývoje nanostrukturních materiálů pro konverzi a skladování energie, ale i významných inovací tepelných elektráren (na fosilní paliva i nejaderných částí jaderných elektráren), které v následujících desetiletích pravděpodobně zůstanou důležitým zdrojem elektrické energie.


Komplexní výzkum palivových technologií bude zahrnovat i využití separovaných produktů spalování a energetické využití odpadů. Decentralizace výroby energie vyžaduje vývoj inteligentních přenosových sítí postavených na teoretickém základu statistických a dynamických modelů. Pro vyrovnávání kolísavé produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů jsou potřebné dostatečné kapacity pro skladování energie. Převratný význam pro masový rozvoj elektromobilů může mít technologie Na-ion, která je zatím ve stadiu laboratorního výzkumu. Důvodem je fakt, že omezené zásoby lithia pro Li-ion články by mohly mít podobné následky jako omezené zásoby ropy.

 

 

Akce konané v rámci programu:

2017

13. - 15. 6. 2017 / Konference s mezinárodní účastí Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin

12. - 17. 6. 2017 / 16th IUVSTA International Summer School on Physics at Nanoscale

8. 6. 2017 / Workshop Přeměny energie v lopatkových strojích

28. 2. – 1. 3. 2017 / Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2017

 

2016

29. 11. 2016 / Workshop Distribuované zdroje a úložiště energie

23. 11. 2016 / Seminář na téma Moderní trendy v oblasti termochemické konverze paliv

23. 11. 2016 / Seminář Moderní trendy v oblasti termochemické konverze paliv

6. 10. 2016 / Workshop Materiály pro energetiku

27. 9. 2016 / Využití biomasy pro energetické účely a výrobu biopaliv (Biomass for energy)

 

2015

25. 9. 2015 / Diagnostické metody pro energetické využití biomasy a řízení spalovacích procesů

10. - 11. 9. 2015 / workshop - MODELLING SMART GRIDS, VÝZVA PRO STOCHASTIKU A OPTIMALIZACI

10. 9. 2015 / kulatý stůl - INFORMATIKA PRO MODERNÍ ENERGETIKU

30. 11. 2015 / Technology Perspectives for Energy Storage - workshop pod záštitou předsedy AV ČR, prof. J. Drahoše

 

Zajímavé výstupy programu:

Mapa potenciálu větrné energie na území ČR vyvinutá Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Potenciál větrné energie v ČR
Větrné podmínky ve výšce 10 m
Extrémní rychlosti větru
Větrné podmínky ve výšce 100 m

 

Materiály ke stažení (vstup jen pro účastníky programu): 

 

Kontaktní e-mail programu: premena@it.cas.cz