Kalendář akcí AV21

Dnes < 2018 >  < leden > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
VÝZKUMNÝ PROGRAM

NADĚJE A RIZIKA DIGITÁLNÍHO VĚKU


KOORDINÁTOR

prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
CÍLE
  • vývoj nových postupů pro matematické modelování složitých procesů
  • vývoj algoritmů pro analýzu mnohorozměrných signálů a statistických dat
  • výzkum a posouvání hranic možností počítačů
  • objevování závislostí a kauzálních vztahů v časových řadách
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Ústav teorie informace a automatizace
Matematický ústav
Ústav informatiky
Ústav geoniky
Astronomický ústav
Filosofický ústav
Psychologický ústav
Fyziologický ústav
 
Spolupracující partneři
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Psychiatrické centrum Praha
Škoda Auto, a. s.
Cisco Systems, s. r. o.
Policie ČR
AVAST Software, a. s.
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Příchod digitálního věku se ohlašuje rostoucím přívalem informací pořizovaných a zpracovávaných ve formě digitálních signálů. Na tomto principu je založena elektronická komunikace, moderní lékařské metody i data k ekonomickým a sociologickým studiím. Nemá-li nás záplava dat pohltit, ale stát se zdrojem důležitého poznání obohacujícího naše životy, potřebujeme matematické a informatické nástroje, které umožní individuální data efektivně třídit, analyzovat a vyhledávat v nich skryté zákonitosti, s jejichž pomocí lze vytvářet spolehlivé předpovědi budoucího vývoje. Považujeme již za samozřejmé, že lékařské přístroje rozhodují o podpoře základních životních funkcí, mobilní telefony se snaží předvídat uživatelův úmysl a napovídat mu, auta jsou vybavována prvky korigujícími nedokonalá rozhodnutí řidiče, inteligentní domy se přizpůsobují okamžitým podmínkám, automatické systémy se starají o distribuci vody a energie. S internetem je spojena značná část běžného života od nakupování, bankovních služeb až po komunikaci s úřady. Počítače řídí elektrárny, dopravní systémy i lékařské přístroje.


Je rozšířen laický názor, že klíčem k dalšímu zdokonalování takových zařízení a systémů je především rozvoj technologií, včetně softwarových. Tato představa je chybná, neboť technologie je pouhý prostředek. Klíč je třeba hledat o patro výš. Praktické výpočty jsou založeny na matematických modelech, které mohou popisovat jen část skutečnosti, a je tedy nutno je stále ověřovat a upřesňovat. To je podmíněno vývojem nových teoretických nástrojů, které posunují hranice poznání a umožňují analyzovat, pochopit a modelovat přírodní a společenské jevy a procesy. Jde např. o problematiku proudění tekutin, která se uplatňuje v široké oblasti úloh od meteorologie po průtok krve v cévách, chování materiálů v konstrukcích strojních zařízení, konstrukci a provoz hlubinných úložišť vyhořelého jaderného paliva, tvorbu rychlých a spolehlivých algoritmů pro zpracování a kódování dat, odhady chyb při technických výpočtech, šifrování internetové komunikace a další způsoby ochrany informací nebo odhalování vzájemných vztahů a závislostí v dlouhých řadách dat a jevů, které jsou podnětem k novým poznatkům v jiných vědních oborech.

 

 

Akce konané v rámci programu:

2017

21.-23.6.2017 / Seminář, Člověk, Země, vesmír
6.-7.4.2017 / Seminář, Biologické inspirace informatiky

2016
17.–18. 3. 2016 / Workshop, Jak se bránit rizikům digitálního věku - pozvánka