Kalendář akcí AV21

Dnes < 2018 >  < říjen > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Archív aktualit a výstupů

6.10.2015

Představení českého vydání encykliky Laudato si´

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151006-laudato-si_006.jpg

České autorizované vydání druhé encykliky papeže Františka představila diskuse v sídle Akademie věd ČR v Praze. Podtitul „O péči o společný domov“ naznačuje, že v textu jde především o budoucnost. Svým zaměřením encyklika apeluje nejen na politiky, ekonomy, manažery nadnárodních korporací, ale také na vědce, kteří svým bádáním přispívají k poznání a šíření informací o stavu planety a vlivu lidské činnosti na něj. Pořádání diskuse na půdě AV ČR je výrazem snahy akademické sféry vést debatu napříč názorovými proudy a zachovat v této debatě odborný rámec. „I AV ČR se věnuje otázkám životního prostředí a s nimi spojenými tématy také v rámci Strategie AV21,“ řekl v úvodním slově předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.


2.10.2015

Publikace: Degradace půdy a emise skleníkových plynů z půd a ze zemědělství – nutné zlo?


2.10.2015

Popularizační aktivity v rámci Mezinárodního roku půdy, informace o přenosu výsledků půdního výzkumu do praxe

Řešitel: Mgr. Jiří Petrásek, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.


25.9.2015

Přední evropští odborníci na výzkum termojaderné fúze se sešli v Praze

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150925-tokamak1.jpg

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR pořádal ve dnech 24.–25. září 2015 v Praze sedmou Programovou konferenci tokamaku COMPASS, spojenou s 18. setkáním Mezinárodního poradního výboru (The International Board of Advisors). „Hlavním cílem konference byla prezentace parametrů, diagnostického vybavení a možností tokamaku COMPASS a naplánování experimentů pro rok 2016 s co nejširším zapojením spolupracujících evropských laboratoří,“ uvedl ředitel Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. Velmi přínosná byla zejména účast významných odborníků v oblasti výzkumu termojaderné fúze.


24.9.2015

Charakterizace dvojrozměrných materiálů pomocí pomalých elektronů

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150924-img_Foto_E-Mikmekova.jpg

Dne 24. září 2015 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskutečnil mezinárodní workshop pod vedením mladé vědkyně Mgr. Elišky Mikmekové, Ph.D., na téma „Charakterizace dvojrozměrných materiálů pomocí pomalých elektronů“. Workshop byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21, který zároveň podporuje výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.


17.9.2015

Konference o demokracii (nejen) v muslimských zemích

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150917-konference.jpg

Orientální ústav AV ČR uspořádal ve středu 16. září mezinárodní konferenci s názvem Democracy in the Political Culture of the Middle East, Asia, and Russia. „Jednou z otázek, na kterou chceme odpovědět, je, zda vzdělání může podpořit demokracii,“ uvedl ředitel Orientálního ústavu AV ČR Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. Na konferenci vystoupila řada významných zahraničních hostů, mezi nimi např. Shadi Hamid (The Brookings Institution), Naghmeh Sohrabi (Brandeis University) či Thomas Ruttig (Afghanistan Analysts Network). Přednášející se věnovali především situaci v Egyptě, Turecku, Íránu a Afghánistánu, ale také v Uzbekistánu, Číně a Rusku. Konference se konala v rámci Strategie AV21 a konference Forum 2000.


15.9.2015

Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2012


2.9.2015

Platy učitelů českých základních škol: setrvale nízké a neatraktivní


6.8.2015

Metodika „Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy“


6.8.2015

Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero