Kalendář akcí AV21

Dnes < 2018 >  < říjen > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Seminář Moderní trendy v oblasti termochemické konverze paliv

23.11.2016 9:00

 

Seminář Moderní trendy v oblasti termochemické konverze paliv

 

Středa 23. 11. 2016
Budova Akademie věd, Národní 3, 117 20 Praha 1
Místnost 205, 2. Patro

Termochemická konverze paliv (spalování, zplyňování či pyrolýza) je stále základním kamenem současné energetiky i přes rapidní rozvoj nových technologií využívajících přímo energii slunce, vítr, geotermální energii, apod. Přestože je termochemická konverze využívána jako zdroj energie již po staletí, lze v posledních letech zaznamenat řadu inovací zejména směrem ke zvyšování účinnosti, snižování dopadu na životní prostředí, využití nových paliv či vývoj nových technologických celků a přístupů.
Cílem semináře bude představit tyto moderní trendy a směry a to jak v oblasti výzkumu, tak v oblasti současně provozovaných technologií. Pozornost tedy bude věnována vhodným postupům pro efektivní čištění spalin, metodám záchytu CO2, využití vedlejších energetických produktů, perspektivním technologiím jako je např. plasmové zplyňování, zplyňování a pyrolýza paliv včetně čištění plynu apod.

Program

9.00-9.30 Registrace
9.30-9.45 Úvodní slovo (Jiří Plešek, ředitel Ústavu Termomechaniky, koordinátor programu)
9.45-10.10 Provoz energetických zařízení v podmínkách připravované legislativy BAT (Lukáš Pilař, ÚJV Řež)
10.10-10.35 Moderní metody čištění spalin (Karel Svoboda, ÚCHP AV ČR)
10.35-11.00 Snižování emisí CO2 do ovzduší využitím CCS technologií (Jan Hrdlička, ČVUT v Praze)
11.00-11.20 Přestávka - Občerstvení
11.20-11.45 Moderní trendy v oblasti energetického využití odpadů (Michal Šyc, ÚCHP AV ČR)
11.45-12.10 Tepelné zpracování odpadních směsí plastů a biomasy pyrolýzou (Pavel Straka, ÚSMH AV ČR)
12.10-12.35 Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla z biomasy procesem zplyňování v ČR (Michael Pohořelý, ÚCHP AV ČR)
12.35-13.30 Přestávka - Oběd
13.30-13.55 Využití membránových postupů v energetice (Pavel Izák, ÚCHP AV ČR)
13.55-14.20 Relevantní role modelů v „Smart Grid" technologiích (Eduard Janeček, ZČU)
14.20-14.45 Skladování tepelné energie (Jan Hrubý, ÚT AV ČR)
14.45-16.00 Občerstvení a diskuse

Seminář je organizován v rámci Strategie AV21 a je bezplatný.
Účast prosím potvrďte emailem na:

hanakovat@icpf.cas.cz

do 15. 11. 2016

 

4.11.2016