Kalendář akcí AV21

Dnes < 2018 >  < červen > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

4. NÁRODNÍ KONFERENCE O GENDERU A VĚDĚ

22.6.2016 9:00 - 22.6.2016 15:00

 
4. národní konference o genderu a vědě
22. června 2016 od 9.00 do 15.00 hod.
Hlavní sál Valdštejnského paláce a přilehlých prostorách, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1 (recepce „C2“)
Pořádají:  Výbor pro vzdělávání, vědu a kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR a NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

 
Záštitu nad konferencí převzali:
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
prof. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c., předseda Akademie věd ČR
 
Konference se zaměří na to, jak podpořit genderovou rovnost a profesní růst vědkyň konkrétními kroky na straně vysokých škol a výzkumných institucí. V roli hlavního řečníka vystoupí profesor  Curt Rice, rektor Univerzity aplikovaných věd v Oslo a Akershus, předseda Norského výboru pro genderovou vyváženost a diverzitu a světově uznávaný propagátor genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.
 
Kdo je Curt Rice
Curt Rice je světově uznávaný zastánce a propagátor genderové rovnosti ve vědě a výzkumu, norský lingvista, narozený ve Spojených státech amerických. Od loňského roku je rektorem Univerzity aplikovaných věd v Oslo a Akershus (HIOA). Je předsedou  Norského výboru pro genderovou vyváženost a diverzitu a předsedou Rady pro současný výzkumný informační systém (CRIStin).  Je také propagátorem tzv.  open access, otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu. Jedná se o alternativní komunikaci k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repositářích nebo publikování v otevřených časopisech.
Než se stal rektorem na HIOA, profesor Rice pravidelně přispíval do  britského deníku The Guardian a psal vlastní  blog. Tematicky se věnuje otázce genderové rovnosti ve vědě, důvodům odchodů vědkyň z vědy, důležitosti jejich vyššího zastoupení ve výzkumu a způsobům (strategiím) jak toho dosáhnout. Výběr z jeho blogů v češtině najdete  zde.
 
 
Proč kulturní a institucionální změna
V dalším panelu věnovanému kulturní a institucionální změně a tomu, jak ji realizovat, vystoupí klíčoví aktéři české vědy, výzkumu a inovací a politiky rovných příležitostí pro ženy a muže, včetně vedoucích představitelů předních institucí. Panelisté a panelistky se s námi podělí o své zkušenosti se zaváděním změn v institucích, a také se jich zeptáme, co pro ně bylo či je největší výzvou.
 
Proč  je nutné diskutovat
Zastoupení žen mezi výzkumníky je v ČR v současné době nejnižší od roku 2001, od kterého jsou data segregovaná dle pohlaví dostupná. Stabilní nárůst zastoupení žen mezi studujícími rozhodně nevede ke zvýšení podílu žen mezi výzkumníky. V evropském srovnání se ČR nachází pod průměrem. Zároveň se však objevují první instituce, které otázku postavení žen ve vědě začínají systematicky řešit prostřednictvím tzv. přístupu kulturní a institucionální změny. Tento přístup prosazuje Evropská komise i mnohé členské státy, včetně jejich parlamentů, vlád i výzkumných pracovišť. K podpoře diskuze na toto téma a přijímání (přijetí) opatření pro zlepšení postavení žen ve výzkumu vyzval v loňském roce jak Evropský parlament, tak Rada konkurenceschopnosti.

Program
09.15 – 10.00 hod.          Registrace
10.00 – 10.10 hod.          Zahájení a úvodní slovo  (Eva Syková)
10.10 – 10.20 hod.          Vystoupení čestných hostů  (Kateřina Valachová, Pavel Bělobrádek, Jiří Drahoš)
10.20 – 10.30 hod.          Rovnost jako institucionální odpovědnost (Marcela Linková)
10.30 – 11.30 hod.          Confessions of a Sexist Man (Curt Rice)
11.30 – 12.00 hod.          Diskuse
12.00 – 12.30 hod.          Přestávka
12.30 – 13.55 hod.          Panelová debata na téma Rovnost a česká věda: Jak na to? (Co víme: data a fakta, Co dál: výzvy a řešení, diskuse)
13.55 – 14.00 hod.           Závěrečné shrnutí  (Eva Syková)
14.00 – 14.55 hod.           Síťování a oběd
 
Pozvání do diskuze přijali:
 • Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
 • Ing. Rut Bízková
 • Mgr. Kateřina Cidlinská
 • Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
 • Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
 • prof. Curt Rice
 • Ing. Olga Rusňáková, Ph.D.
 • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. FCMA
 • PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.

Témata konference:
 • excelence, hodnocení a genderové stereotypy
 • zastoupení žen na vedoucích pozicích
 • kombinace vědecké práce a rodiny
 • odchody z vědy

Průběh konference moderují:
 • Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
 • PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.
 
Registrace je zdarma.
Upozorňujeme, že počet míst v sále je omezený. Registrace na místě bude probíhat od 9.15 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „C2“, vchod z Valdštejnského nám. přes 1. a 4. nádvoří. Vstup pouze pro registrované.  Průkaz totožnosti nutný.
Pracovním jazykem konference je čeština a angličtina. Tlumočení bude zajištěno.
Účastníci konference souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR.
 
 

10.6.2016