Kalendář akcí AV21

Dnes < 2018 >  < červenec > 
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Pokročilá strukturní analýza pro novou generaci léčiv a biomateriálů (2017)

 

Vývoj nové generace lékových přípravků zahrnuje nejen sofistikovanou syntézu aktivních substancí, ale vyžaduje i detailní pohled do jejich struktury. Tím nejpádnějším důvodem pro detailní strukturní charakterizaci léčiv je ochrana spotřebitele, přičemž výrobu a kvalitu léčiv velmi přísně sledují státní instituce, jako jsou například americký Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA), Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo Evropská léková agentura.

 

171214-01.jpgFarmaceutický průmysl je nucen hledat efektivní postupy kontroly kvality jak vstupních surovin, tak i výsledných produktů. A právě ve Společné laboratoři NMR spektroskopie pevného stavu, která je vybavena unikátním NMR spektrometrem, a kterou společně provozují ÚMCH AV ČR a ÚFCH JH AV ČR, dochází k formulaci nových postupů analytických technik NMR krystalografie. Tyto postupy vedou k efektivnímu a spolehlivému monitorování výroby farmakoproduktů, ke snadné a bezpečné identifikaci příměsí (polymorfů) a umožňují detailní popis krystalové struktury farmaceuticky aktivních látek. Konečným cílem tohoto výzkumu je optimalizace těchto postupů pro charakterizaci nových léčiv na bázi nanokrystalických nebo částečně neuspořádaných až amorfních systémů, které jsou v současné době velmi intenzivně zkoumány. Zájem o tyto formy aktivních léčiv vyplývá z jejich zvýšené biodostupnosti v organismu. Vzhledem k současným vysokým nárokům, které jsou na kvalitu léčiv a jejich charakterizaci kladeny, jsou tyto metody cíleně navrženy pro průmyslové podmínky tak, aby poskytovaly požadované informace v krátkém čase a na základě minimalizovaného množství experimentálních dat.

 

Výsledky tohoto výzkumu realizovaného ve spolupráci s farmaceutickými společnostmi například Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o, či Ratiopharm GmbH, byly nedávno prezentovány ve vědeckých časopisech a přehledně shrnuty pro širší veřejnost v časopise Vesmír 2017, 96, str. 711.