Kalendář akcí AV21

Dnes < 2018 >  < listopad > 
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Workshop „Nové přístupy v prevenci a terapii kardiotoxických efektů léčiv“

Ve dnech 21. - 23. října 2015 proběhne s podporou projektu QUALITAS workshop s názvem „Nové přístupy v prevenci a terapii kardiotoxických efektů léčiv“ v Hotelu Buchlov v Buchlovicích Toto symposium bude uspořádáno v rámci 43. pracovního setkání Komise Experimentální Kardiologie, pracovní skupiny při České Fyziologické společnosti ČSL JEP.


Workshop umožní neformální, otevřené, přátelské a plodné setkání předních odborníků nejen z oblasti experimentální kardiologie (fyziologové, patofyziologové, farmakologové, biochemici či anatomové), ale i klinických pracovníků z kardiologie, kardiochirurgie a vnitřního lékařství z České republiky a Slovenska. Symposium je zaměřeno na pochopení mechanismů kardiotoxických účinků léčiv, což je zásadní pro vývoj a účinné použití inovativních léčebných metod. Ty by měly být cíleny na blokaci či potlačení kardiotoxických účinků tak, aby současně nebyl snížen terapeutický potenciál podávaných léků. Problematika kardiotoxicity se týká látek užívaných při léčbě onkologických onemocnění, řady látek užívaných v psychiatrii, ale i dalších skupin medikamentů.


Workshopu se aktivně zúčastní mimo jiné Doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D. (IKEM Praha), Doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc. (PřF UK Praha), Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, CSc. (Fyziologický ústav AV ČR Praha), Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (LF MU Brno), Doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D. (LF UK v Hradci Králové), a řada dalších. Nedílnou součástí odborného programu budou také novinky v experimentální i klinické kardiologii a diskuze o nich. Konečně jedním z hlavních cílů tohoto setkání bude navázat a prohloubit spolupráce mezi jednotlivými laboratořemi, napříč tak komplikovaným oborem, jakým je kardiologie 21. století.

13. 10. 2015