Kalendář akcí AV21

Dnes < 2018 >  < červen > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

V prostorách Akademie věd proběhl 23. listopadu seminář na téma Moderní trendy v oblasti termochemické konverze paliv.

Odborné setkání uspořádal Ústav chemických procesů AV ČR (ÚCHP AV ČR) v rámci programu „Účinná přeměna a skladování energie“, který je součástí Strategie AV21 – Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. Semináře se zúčastnili vybraní odborníci z Akademie věd, vysokých škol, zástupci průmyslu a veřejné správy.

 

Termochemická konverze paliv (spalování, zplyňování, či pyrolýza) je spolu s jádrem stále základním kamenem současné energetiky, a to i přes rapidní rozvoj nových technologií využívajících přímo energii slunce, vítr, geotermální energii, apod. Přestože je termochemická konverze využívána jako zdroj energie již po staletí, lze v posledních letech zaznamenat řadu inovací zejména směrem ke zvyšování účinnosti procesů, snižování dopadu na životní prostředí, využití nových paliv, či vývoj nových technologických celků. Cílem semináře bylo představit tyto moderní trendy, a to jak v oblasti výzkumu, tak i v oblasti provozovaných technologií.

Program semináře zahájil předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, který účastníky stručně seznámil s posláním Strategie AV21. Program „Účinná přeměna a skladování energie“ představil ředitel Ústavu termomechaniky a koordinátor programu Ing. Jiří Plešek.

První tematický blok přednášek zahájil Ing. Lukáš Pilař z ÚJV Řež, a.s., který ukázal na konkrétním případu 150 MW zdroje dopady připravované legislativy BAT na provoz energetických zařízení. Doc. Karel Svoboda z ÚCHP AV ČR pak komplexně představil dostupné metody čištění spalin pro splnění zpřísňujících se emisních limitů a jejich vhodnost pro jednotlivé typy zdrojů a znečišťujících látek. Ing. Jan Hrdlička z ČVUT ukázal ve svém referátu možnosti snižování emisí CO2 do ovzduší pomocí CCS technologií.

Druhý tematický blok byl věnován alternativním palivům a procesům. Příspěvek Ing. Michala Šyce (ÚCHP AV ČR) byl věnován moderním trendům v oblasti energetického využití odpadů a vyplynulo z něho, že odpad je často opomíjeným zdrojem cenných materiálových složek i energie. Doc. Pavel Straka (ÚSMH AV ČR) účastníkům setkání představil možnost využití pyrolýzy pro zpracování odpadních plastů a biomasy. Tento blok uzavřel Doc. Michael Pohořelý (ÚCHP AV (CR) s přednáškou, která představila funkční zplyňovací jednotky v ČR pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.

V odpoledním bloku seznámil Dr. Pavel Izák z ÚCHP AV ČR posluchače s úspěšně vyvinutou membránovou technologii pro čištění bioplynu na kvalitu biometanu v jednom kroku a nastínil potenciál membrán pro využití v dalších energetických procesech. Následující přednáška Doc. Eduarda Janečka ukázala možnost využití inteligentních sítí (smart grids) pro bezpečnou integraci distribuovaných zdrojů do elektrizační soustavy a důležitost modelů pro predikci odběrů. Poslední přednáška, přednesená Ing. Janem Hrubým (ÚT AV ČR), se zabývala možnými způsoby skladování tepelné energie, což je významná výzva pro výzkum na další období.

Na závěr poděkoval ředitel ÚCHP AV ČR Dr. Miroslav Punčochář všem přednášejícím a účastníkům za zajímavý seminář a pozval je na další diskusi do kuloárů.

 

 

 

 

8. 12. 2016