Kalendář akcí AV21

Dnes < 2018 >  < říjen > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Mezinárodní workshop Aplikační možnosti EREM v biologii a chemii

Ve dnech 7. 4. – 8. 4.2016 se konal v Mikulově mezinárodní workshop, kterého se zúčastnila řada významných osobností z oblasti elektronové mikroskopie. Na workshopu byly prezentovány a konzultovány možnosti a aplikace vysokorozlišovacího environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu od firmy FEIQUANTA 650 FEG a skupiny environmentální elektronové mikroskopie. Hlavním cílem mezinárodního workshopu bylo navázat spolupráci mezi výzkumnými pracovišti nejen v rámci Akademie věd ČR, která vyvrcholila dohodou o podání interdisciplinárního projektu v rámci výzvy Excelentní výzkum, OPVVV.

 
Cílem setkání bylo najít možnosti dlouhodobé budoucí spolupráce mezi účastníky workshopu z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Ústavu experimentální botaniky AV ČR, Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Praze, Chemického ústavu SAV, Centrum glykemiky a Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK v Praze. Nosným tématem byla prezentace výsledků dr. Neděly „Nové low temperature metody pro ESEM a její výhody při pozorování rostlinných a živočišných vzorků v nativním stavu“. Na toto téma byly diskutovány aplikace s prof. Raškou z Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Praze dále s dr. Štěpánkem nebo dr. Petráškem, jako garanty jednotlivých oborů zaměřených na studium polymerů, živočišné resp. rostlinné biologie. Výše uvedení vědci prezentovali své nejnovější vědecké výsledky a témata průniku mezi jednotlivými obory.
 
Workshop byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21 „Diagnostické metody a techniky“, jehož koordinátorem je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vedoucí týmu Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR.
 
 
Foto: Tým dr. Neděly

14. 4. 2016